ภาษาอังกฤษ


ประกาศจาก TAKE CARE!!

TAKE CARE!! ได้แจกชุดถุงยางพร้อมเจลหล่อลื่นให้กับสถานบริการและสถานบันเทิง หลายๆแห่ง รวมไปถึงร้าน ของท่านด้วยมาเป็นระยะเวลา 13 ปีแล้ว ทางเราอยากขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความร่วมมือกับเราและเราก็หวังว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นจะทำให้ผู้คนตระหนักถึง สถานการณ์ของโรคเอดส์และเชื้อเอชไอวี และหวังว่าเรายังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการ แพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี

ทั้งนี้ ทางเราจำเป็นต้องยุติการบริการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เราจะยังคงแจก ถุงยางและเจลหล่อลื่นอยู่ จากวันนี้จนถึงเดือนธันวาคม แล้วเราก็จะหยุด ทางเราจึงอยากให้ ทางสถานบริการของท่านรีบติดต่อประสานงานกับแหล่งบริจาคถุงยางและเจลหล่อลื่นจาก องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและพร้อมช่วยเหลือ เช่น SWING จากทางภาครัฐ หรือ จัดหาซื้อเป็น การส่วนตัว

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการยุติการดำเนินการของ TAKE CARE!! ได้ทางเวปไซต์ของเราที่ www.takecarepattaya.com

TAKE CARE!! ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความร่วมมือและสนับสนุนที่ท่านมีให้เราโดยตลอด


Hosting provided by    Liberty Computers    Liberty Computers.

Top